Jest to symbol zastępczy subdomeny tanie.k1.sanok.pl